Общи условия

Настоящите Общи условия регулират използването от Ваша страна на atlana.bg (наричано по-долу „Уебсайта“, „Интернет страницата“) и представляват условие за използването на Уебсайта и услугите, предлагани на atlana.bg. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Интернет страницата.

 1. Какво представлява atlana.bg?
 1. Atlana.bg е официалната интернет страница на първата българска академия за русалки „Атлана“.
 1. Уебсайтът е собственост на „Атлана“ ЕООД, с ЕИК 206332812, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Свети Пимен Зографски“ № 38
 • Предмет на настоящите условия.
 • Настоящите условия уреждат отношения между „Атлана“ ЕООД и посетителите на Уебсайта („Потребители“, „Посетители“, „Ползватели“, „Вие“, „Вас“).
 • С използването на atlana.bg, включително ползването на услугите и съдържанието, предлагано на Уебсайта, отварянето на Интернет страницата, всеки Посетител автоматично декларира, че е запознат с настоящите Общи условя, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
 • В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия или с част от тях, следва да преустановите използването на Уебсайта.
 • Ако някоя клауза на тези условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.
 • Изявление за собственост.
 • Всичко, което присъства на Уебсайта, е изключителна собственост на „Атлана“ ЕООД.
 • Всички елементи на Уебсайта, включително дизайн, бази данни, текст, публикации, рисунки, снимки, изображения, графици, скици и друга информация и визуални елементи, са изключителна интелектуална собственост на „Атлана“ ЕООД или последното разполага с правото да използва същите.
 • Всички права на индустриалната собственост, в това число, но не само, търговски марки и др., които са собственост на „Атлана“ ЕООД могат да бъдат използвани само и единствено от „Атлана“ ЕООД.
 • Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуалната собственост, които са поместени на уебсайта и не Ви принадлежат.
 • За всяко нераглемнтирано използване по предходната точка, потребителите са длъжни да обезщетят „Атлана“ ЕООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени.
 • Условия за използване на atlana.bg.
 • За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, по сключване на договор с „Атлана“ ЕООД и по заплащане на дължимите възнаграждение, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители.
 • За непълнолетни деца (от 14 до 18 години) действията по приемане на Общите условия, по сключване на договор с „Атлана“ ЕООД и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват от тях със съгласието на законните им представители.
 • Представяно съдържание.
 • Академия за русалки „Атлана“ предлага групови и индивидуални уроци, като информацията за тях, като начална и крайна дата, график на провеждане, инструктори, цени, минимален и максимален брой участници, място на провеждане и други условия са описани подробно в Уебсайта.
 • Изписаната цена за записването за конкретния урок е крайна за Потребителя.
 • „Атлана“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието и не претендира изчерпателност на предоставената информация.  
 • Възникване на договорни отношения по повод предоставяните от Атлана уроци
 • Поместената в Уебсайта информация за груповите и индивидуалните уроци на сайта на Атлана представлява покана за сключване на договор с „Атлана“ ЕООД.  
 • В случай че искате да се запишете за групов/индивидуален урок, следва да попълните формата за записване, поместена в Уебсайта. За успешното записване следва да ни предоставите две имена на участника, респ. неговия законен представител, телефон за връзка и електронна поща. Тъй като по време на заниманията задължително се използва специална екипировка, следва да ни предоставите и размер за екипировката спрямо таблица с размери, която можете да откриете на Уебсайта.
 • Договорното отношение между „Атлана“ ЕООД и участника, респ. неговия законен представител, се счита възникнало след успешно записване за участие за даден групов/индивидуален урок и получаване от страна на „Атлана“ ЕООД на дължимото плащане за него.
 • Минималният и максималният брой участници в уроците е в зависимост от вида на урока и е указан в информацията, поместена в Уебсайта. Записването става според поредността на заявяване и не можем да гарантираме свободни места в даден урок.
 • Запазваме си правото да отменим уроци, в които са записани по-малко от указания брой участници. Ако това се случи, ще Ви предложим място в друг урок или ще ви върнем заплатената сума.
 • Всички родители и деца са длъжни да се запознаят и да спазват реда и условията за провеждането на уроците в Академия за русалки „Атлана“.
 • Отказ от участие в урок.
 • При отказ от Ваша страна от участие в урок, за който сте записан, до 24 часа преди неговото провеждане, ще Ви възстановим цялата внесена сума.
 • При отказ от участие в урок, за който сте записан, след срока по предходната точка, внесената от Вас сума няма да бъде възстановена.
 • Регистрация.
 • Съществува възможност да създаде свой акаунт в atlana.bg, като по този начин значително ще улесните процеса по заявяване на поръчки за в бъдеще.
 • Регистрацията не е задължителна.
 • Регистрацията се извърша от бутона „Регистрация“. За да създаде своя акаунт, следва да ни предоставите две имена, електронен адрес, телефон за връзка.
 • В случай на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят/настойникът се съгласява с Общите условия.
 • Онлайн магазин.
 • В нашия онлайн магазин в Уебсайта към всеки артикул има описание, снимка и информация за цената.
 • „Атлана“ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на продукта и не претендира изчерпателност на предоставената информация.
 • В случаите, в които искате да поръчате артикул от нашия онлайн магазин, можете да направите, като изберете продукт и количество от онлайн магазина и да ги добавите във виртуалната Ви количка чрез бутона „Добави в количката“. След това кликвате на бутона „Преглед на количката“ и можете свободно да прегледате избраните стоки, тяхното количество и цена по всяко време преди финализиране на поръчката. Следва да натиснете бутона „Продължи“ и да въведете необходимите данни за онлайн поръчката: две имена, телефон за връзка, електронен адрес, адрес за доставка. Следва да потвърдите поръчката.
 • По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка, Вие имате право да извършите промени в избраните от Вас стоки.
 • Ако Вие направите поръчка, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, а съдържанието на atlana.bg съответно представлява покана да направите оферта. Договорът между Вас и нас се сключва само при потвърждаване на Вашата поръчка от наша страна.
 • След като направите поръчката си, ще получите имейл или телефонно обаждане от нас, потвърждаващо предложението Ви за закупуване на продукта и представляващ приемане на Вашата поръчка от наша страна („Потвърждение за поръчката“) или имейл/телефонно обаждане, отхвърлящо предложението Ви за закупуване на продукт и представляващ неприемане на Вашата поръчка („Отказ от предложение“).
 1. Доставка
 1. Ще доставим продуктите, за които сме приели Ваша поръчка, чрез дружество за куриерски услуги. Продуктите се доставят до адреса, който е бил предоставен от Вас.
 1. Ще Ви информираме за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършването на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Вас. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от Ваша страна или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, следва да заплатите цената на доставката в размери, определени съгласно тарифата на съответния куриер.
 1. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез онлайн магазина. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в Уебсайта приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените дни са ориентировъчни и „Атлана“ ЕООД не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.
 1. Доставката ще се счита за извършена веднага след като Вие или трето лице, посочено от Вас освен доставчика, придобие владение на стоките, което ще се доказва с подписването на съответен документ.
 1. Вие следва да прегледате стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откажете приемането й от куриера и да ни уведомите за това незабавно чрез контактната ни форма. Ако не откажете стоката от куриера и не ни уведомите съгласно предходното изречение, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 1. Ние не носим отговорност за забава на доставката поради независещи от нас обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 1. Продуктите ще бъдат доставяни само на физически лица, крайни клиенти, с адрес на доставката на територията на Република България.
 1. В случай че „Атлана“ ЕООД не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, Дружеството е необходимо да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи „Атлана“ ЕООД не би могло да бъде държано отговорно доколкото е уведомило Потребителя за изчерпаните количества.
 1. При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от „Атлана“ ЕООД, стоката се връща. В този случай стоката се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от „Атлана“ ЕООД, то „Атлана“ ЕООД ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.
 1. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите
 1. Потребителят се съгласява, че „Атлана“ ЕООД има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба.
 1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от онлайн магазина  в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на купувача.
 1. Правото на отказ може да бъде упражнено чрез попълване на стандартен формуляр (Приложение № 1 към настоящите Общи условия) или чрез друго недвусмислено заявление за отказ, изпратено чрез контактната ни форма.
 1. В случай че потребителят упражни правото си на отказ, „Атлана“ ЕООД е длъжно да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това „Атлана“ ЕООД.
 1. Потребителят се задължава да съхранява получените от „Атлана“ ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 11.2.
 1. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • в някоя от останалите хипотези, предвидени в чл. 57 от ЗЗП.
 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация в рамките на две години, считано от доставянето на стоката, като поиска от „Атлана“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 1. Касовият бон е Вашата гаранция. Винаги, когато предявявате рекламация на продукт, трябва да представите оригиналния касов бон или фактура, с които сте закупили продукта.
 1. При предявяване на рекламация, подгответе продукта в неговата цялост. Ако не можем да идентифицираме продукта, рекламацията може да не бъде удовлетворена.
 1. Потребителят има право да предяви рекламацията, като изпрати пълен комплект от документи (вкл. касов бон/фактура, гаранционна карта и др.), както и стоката, до адрес: гр. София, п. к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Свети Пимен Зографски“ № 38
 1. Гаранцията отпада в случай на повреди, причинени от:
 • Неправилна употреба и/или неправилно съхранение;
 • Нарушена цялост на гаранционните стикери;
 • Опит за поправка от неоторизирани лица или фирми;
 • Природни бедствия и форсмажорни обстоятелства;
 • Увреждане от трета страна, умишлено увреждане или груба небрежност.
 1. Нашите служители ще проверят дали продуктът подлежи на гаранционно връчване. Ако продуктът има фабричен дефект, ще го поправим или ще го заменим с нов продукт. Ако не можем да поправим или заменим продукта с нов, ще възстановим заплатената за продукта цена. Ако продуктът не отговаря на гаранционните условия за фабричен дефект или срок на гаранцията, рекламацията може да не бъде удовлетворена.
 1. Такси и начин на плащане.
 1. Таксите за всеки един от провежданите от Академия за русалки „Атлана“ уроци е посочена на сайта на Атлана. Имате възможност да заплащате такса за еднократно посещение или да се възползвате от нашите предложения за заплащане за няколко посещения на месечна база.
 1. Цената на продуктите в нашия Онлайн магазин са указани в Уебсайта, в секция „Онлайн магазин“.
 1. Заплащането се извършва с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал.
 1. „Атлана“ ЕООД не изисква данни от кредитната/дебитната Ви карта. След като сте записали успешно за урок/сте потвърдили Вашата поръчка от онлайн магазина, Уебсайтът Ви изпраща на виртуален ПОС терминал и Вие сами въвеждате там информацията от кредитната/дебитната Ви карта. За да бъде защитена и кодирана информацията от картата се използва технология за криптиране, Атлана използва услуги на трето лице – доставчик и обработващ платежни услуги. Вие предоставяте данните от кредитната/дебитната си карта директно на третото лице, а не на Атлана.
 1. Цените са посочени на Уебсайта, като са актуални към момента на Вашата поръчка. Цените са във валутата, оказана непосредствено до тях. В случай на такси за валутни преобразования, те се поемат от Вас.
 1. „Атлана“ ЕООД има право да промени цените, посочени в Интернет страницата по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжно да уведомява предварително за това Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Интернет страницата по време на извършване на извършване на записването/поръчката.
 1. Ограничаване на отговорността.
 1. „Атлана“ ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите от atlana.bg при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира atlana.bg.
 1. Цялата отговорност на „Атлана“ ЕООД ще бъде ограничена, изцяло по негова преценка, до поправка, корекция или обработка на Уебсайта. Поправката, корекцията или обработката на Уебсайта се извършват от „Атлана“ ЕООД в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на „Атлана“ ЕООД по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от „Атлана“ ЕООД. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Уебсайта.
 1. Лични данни.
 1. Обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.
 1. Отговорност на потребителите.
 1. При Ваше нарушение на тези Общи условия, Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас за всички вреди и загуби, свързани с това нарушение.
 1. Инструкция за безопасна употреба на моноплавника.
 1. Попълвайки онлайн формата за участие в Академия за русалки „Атлана“ и записвайки себе си или детето си за наш курс, Вие декларирате, че ще спазвате правилата и реда по време на курса и ще следва инструкциите на русалките-инструктори, с цел безопасна употреба на моноплавника и останалите уреди, които ще му се предоставят по време на курса.
 1. В продължение на предходната точка от настоящите Общи условия, записвайки себе си или детето си за участие в Академия за руласки „Атлана“, Вие декларирате, че сами носите отговорност за евентуално настъпили инциденти, причинени вследствие на неспазване на разпорежданията на инструкторите, правилата и реда за провеждане на курса или настоящите Общи условия.
 1. Контакти.
 1. В случай че желаете да ни попитате нещо, да ни дадете Вашето мнение, съвет или препоръка, да се свържете с нас относно която и да е от нашите услуги, можете да го направите:
 • Чрез писмо на адрес: гр. София, п. к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Свети Пимен Зографски“ № 38
 • На имейл адрес: mermaid@atlana.bg
 • На телефон: +359897 371 325
 • Чрез контактната форма на Уебсайта.
 1. Общи разпоредби.
 1. Запазваме си правото извършваме промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в Уебсайта. Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
 1. Запазваме си правото по всяко време да прекратим всички дейност, свързани с Уебсайта, като за това не е необходимо да отправяме предупреждение до Потребителите.
 1. Имаме право да въвеждаме допълнителни ограничения в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Интернет страницата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им.
 1. Запазваме си правото да можем по всяко време да спираме достъпа до Уебсайта, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.
 1. Извънсъдебни оплаквания и правна защита.
 1. Ако като купувач смятате, че Вашите права са били нарушени, може да адресирате жалбата си до нас на mermaid@atlana.bg по реда на извънсъдебно споразумение.
 1. Ако покупката между Вас и нас с сключена онлайн чрез нашата Интернет страница, в съответствие с Регламент № 524/2013 на ЕС имате право да уредите потребителския си спор с Нас извънсъдебно чрез платформата за онлайн решаване на спорове
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Какво представлява онлайн решаването на спорове или т.нар. алтернативно решаване на спорове (АРС)?

Ако имате оплакване във връзка с дадена покупка, можете да прибегнете до алтернативно решаване на спора, вместо да се обръщате към съда. „Алтернативно решаване на спорове“ е термин, който се отнася до различните начини за извънсъдебно разглеждане на жалби. Обикновено това означава, че искате от неутрална трета страна да действа като посредник между вас и търговеца, срещу когото подавате жалба. Посредникът може да предложи решение на спора, да наложи решение на вас и търговеца или просто да ви покани на среща, на която да обсъдите как да намерите решение. Може би сте чували за алтернативното решаване на спорове под различно наименование — „медиация“, „помирителна процедура“, „арбитраж“, „омбудсман“, „комисия по жалби“ или друго. То обикновено е свързано с по-малко разходи и формалности и е по-бързо от съдебно производство.           

 1. Имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и на право на защита, на което atlana.bg е обект и към Комисия за защита на потребителите  със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/
 • Приложим закон и юрисдикция.
 • За всичко неуредено в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство
 • Всички възникнали спорове между Нас и Ползвателите ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се отнасят пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство

Настоящите Общи условия за ползване са в сила от 14.04.2021 г.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Атлана“ ЕООД, с ЕИК 206332812, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1172, р-н Изгрев, ул. „Свети Пимен Зографски“ № 38, представлявано от Петя Емилова Петкова, в качеството й на Управител:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.